Elektronik Sigara Ego-t

Elektronik Sigara Ego-t

Elektronik Sigara Ego-t
Elektronik sigara ego-t nas覺l bir modeldir?
Elektronik sigara ego-t yeni cihaz kullanmaya bal覺yacaklar(daha önce cihaz tecrübesi olamayanlar için) ideal bir modeldir. Basit kullan覺m覺 ile iyi bir balang覺ç kiti olabilir.
Elektronik sigara ego-t , yeni teknoloji kullan覺lan atomizer ve doldurulabilir tank sistemi ile çal覺an kolay bir modeldir.
Cihaz, sat覺n ald覺ktan sonra ayr覺ca al覺nan likit s覺v覺s覺 ile kullan覺l覺r. Bu likit genellikle, elektronik sigara ego-t satan yerlerde bulunabilir.
Cihaz覺n tank kapasitesi yakla覺k olarak 11 ml s覺v覺 al覺r. Baz覺 modellerin ise, 25 ml e kadar s覺v覺 alabilmektedir. Tanktaki s覺v覺 azald覺覺nda mutlaka doldurulmal覺d覺r. Aksi takdirde kuru çal覺t覺rma sonucu cihaz ar覺zalan覺r.

Tüm zamanlar覺n en iyi satan elektronik sigaras覺 eGo-T ile hemen sigaray覺 b覺rakabilir, zarars覺z sigara tecrübesi yaamaya devam edebilirsiniz.